Overlijdensbericht en herinneringsplaats van

Ada en Herman van Bekkum

24-11-202030-11-2020
   Ada (17 september 1936 - 24 november 2020)
   Intens verdrietig, maar bijzonder dankbaar voor alle gelukkige jaren die wij met elkaar hebben beleefd, nemen wij afscheid van onze fantastische moeder, schoonmoeder en trotse oma. Ada was de spil in onze familie, wij hebben ongelofelijk veel aan haar te danken. Wij danken de vrienden en de mensen van de zorg die haar bijstonden in haar laatste fase . We zullen haar enorm missen.

   Herman (26 september 1932 - 30 november 2020)
   Diepbedroefd, maar heel dankbaar voor alle prachtige jaren die wij met elkaar hebben doorgebracht, nemen wij - na een korte en ongelijke strijd - afscheid van onze geweldige vader, schoonvader en trotse ‘Oppi’. Herman was vol levenslust, energie en eeuwig optimisme. We zijn bijzonder trots op wat hij voor ons als familie en in zijn vakgebied heeft betekend. We zullen hem enorm missen.

   Voeg uw reactie of herinnering toe met:

   Tips over condoleren of herinneringen delen?

   • Mooie herinneringen
    reactie 30   |   niet OK
    Beste familie van Bekkum,
    Ons diepste medeleven voor dit onbeschrijflijke verlies.
    MIjn eerste contact met Herman was indirect, via het college Organische Chemie nu veertig jaar geleden, maar juist dit college, en vooral de manier waarop Herman en Wim M. in een dubbel-act ons de liefde voor het vak bijbrachten, heeft mijn studie en verdere carriere gevormd. Ons contact verdiepte zich in de jaren daarna, met onze gezamelijke passie voor wetenschap, organische en natuurproduct chemie, en het schaakspel (en ik realiseer me nu dat wij eigenlijk nooit een partij tegen elkaar gespeeld hebben) als verbindende factoren. De passie waarmee Herman deed was een bron van inspiratie, en de herinnering daaraan zal dat blijven voor mij. We zullen de uitwisseling van kerstkaarten (altijd handgeschreven ...) missen. En er ligt nog steeds een onafgemaakt manuscript ....

    Mogen Herman en Ada rusten in vrede,

    Jan Linders en Teri Kovacs    Jan - Eindhoven
    22 december 2020

    Deel deze pagina:

   • Persoonlijke reactie...
    reactie 29   |   niet OK
    Bonjour Peter Paul,

    Via Daco vernam ik het trieste nieuws. Gecondoleerd met dit grote verlies. Wij zitten inmiddels in de leeftijdscategorie die dit op zn bord krijgt. Ik ben zelf sinds kort ook ervaringsdeskundige. Dat maakt het leed echter niet minder. Houd je taai en knuffel aan de dames.

    Lieve groet uit ZFr,

    Richard & Claudine den Bouw

    richard - Valbonne
    22 december 2020

    Deel deze pagina:

   • Persoonlijke reactie...
    reactie 28   |   niet OK
    Beste familie van Ada en Herman,
    Toeval bestaat niet, maar de laatste tijd heb ik een aantal keer aan Rie Aanen en haar vrienden gedacht.
    Zo ook aan jullie vader en moeder, opa en oma, Ada en Herman. Wat is het dan raar dat je ineens zo'n bericht ontvangt...
    Ik herinner me hen als heel vriendelijk, geinteresseerd, erudiet en ..heel belangrijk , als mensen met humor.
    Ook was het overduidelijk dat zij gek op elkaar waren. Fijn om te zien.
    Ada met haar eeuwige no=filter sigaretje...bijna altijd lachend.
    Ja, dat is wat ik mij herinner...lachende gezichten.
    Sterkte met dit grote verlies. Dat zal echt heel heftig zijn....je beide ouders verliezen in een week tijd.
    Mijn oprechte deelneming,
    Esther Perridon

    Esther - Rotterdam
    15 december 2020

    Deel deze pagina:

   • Persoonlijke reactie...
    reactie 27   |   niet OK
    Vandaag schrok ik van het bericht, toevallig op LinkedIn las ik het overlijden van Herman. Ik heb hem - als secretaresse bij het VOS - als een zeer betrokken, ervaren en het beste willen voor de leerlingen, maar bovenal als een lieve man leren kennen. Ook zijn vrouw was een schat. Tijdens een ritje ergens naar toe, we haalden ze met liefde op, merkten je nog steeds dat ze stapelgek waren op elkaar en erg geïnteresseerd in andere mensen. Bizar dat ze zo kort na elkaar zijn overleden, maar zegt ook dat ze niet zonder elkaar konden. Heel veel sterkte gewenst voor de kinderen, kleinkinderen en familie, vrienden.
    Jacqueline ten Wolde en Ruud Klement

    Jacqueline - Hof van Delftsesluis 25, 3133 MB Vlaardingen
    13 december 2020

    Deel deze pagina:

   • Ada & Herman, prettige mensen.
    reactie 26   |   niet OK
    De kennisgeving dat kort na elkaar Ada en Herman zijn overleden deed mij veel verdriet. De gemeente Vlaardingen had de wens het openbaar voortgezet onderwijs in haar gemeente te verzelfstandigen. In verband hiermee trad Herman eerst toe tot het bestuur in oprichting en later tot het bestuur. Hij heeft bij de verzelfstandiging een belangrijke rol gespeeld. Als bestuurder van de scholengemeenschap stimuleerde hij het schaken. Je kon Herman vaak met schaakattributen door het Lyceum Vos aan de Koninginnelaan zien lopen. Een ander speerpunt van Herman was duurzaamheid. Hij heeft er mede voor gezorgd dat er op de daken van onze schoolgebouwen vele tientallen zonnepanelen zijn geplaatst.
    Ik zal nooit vergeten hoe Ada een briefje met de namen van de tafelgenoten tijdens het jaarlijkse bestuursdiner aan Herman overhandigde. Op die manier kon Herman iedereen met naam en toenaam toespreken.
    Ik wens de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
    Ada & Herman, rust in vrede.

    Peter - Leidschendam
    11 december 2020

    Deel deze pagina:

   • Groot gemis, mooie herinneringen
    reactie 25   |   niet OK
    Beste familie Van Bekkum,
    Gecondoleerd met het verlies van Herman en Ada.
    Hoewel Herman officieel al jaren geleden met pensioen was gegaan, verscheen hij, tot enkele jaren geleden, nog bijna dagelijks in het Scheikundegebouw aan de Julianalaan. Door zijn vriendelijke en energieke persoonlijkheid en door zijn betrokkenheid was hij een graag geziene verschijning in de Catalysis Engineering groep.
    Het bericht van het overlijden van Herman en zo kort daarvoor van Ada, is een schok voor de medewerkers en oud-medewerkers van de CE groep.
    Wij wensen jullie veel sterkte.
    Catalysis Engineering groep – TU Delft

    CE groep - Delft
    10 december 2020

    Deel deze pagina:

   • Herman van Bekkum, wij zullen hem missen
    reactie 24   |   niet OK

    Herman was van ons allemaal. Of je nu katalyse-collega was, of de jongste student op het katalyse lab of bij de studievereniging van TG, Herman had een goed woordje voor ons allemaal. Hij kende iedereen, en iedereen kende hem. Iedereen kende ook zijn passie voor sport, tennis, schaken en zijn auto: De alfa Romeo. Dat was zijn kracht: De mens en de wetenschapper waren een en dezelfde persoon.
    Herman was een van de founding fathers van Katalyse Nederland. Daarom hebben we veel aan hem te danken. Daarnaast was hij ook gewoon een heel aardig en energiek mens. Ik vond een foto waar hij samen met Ada mij kwam feliciteren bij mijn oratie. Dierbare herinnering. Herman bedankt voor alles !

    Isabel Arends, Wateringen.


    Isabel - Wateringen
    8 december 2020

    Deel deze pagina:

   • Wat een schokkend bericht
    reactie 23   |   niet OK
    Geachte familie Van Bekkum,
    Van harte gecondoleerd met dit grote verlies.
    Als promovendus en als mede-deelnemer in enkele onderzoeksprojecten zal ik me Herman altijd als een bevlogen en inspirerende professor herinneren, die altijd bereid was je te helpen. Zo bewerkstelligde hij dat ik, als gelijkgesteld HBO’er, toegelaten kon worden als promovendus. Na de goedkeuring door het college zond hij me zijn reactie: kort, krachtig en enthousiast nl. “1-ste barrière genomen..”
    Ook Ada, zijn steun en toeverlaat, herinner ik me, net als mijn echtgenote als een warme en innemende persoonlijkheid.
    Wij wensen u veel sterkte toe.
    Elly en Arie Besemer

    Arie - Schiedam
    8 december 2020

    Deel deze pagina:

   • Enkele herinneringen aan Herman van Bekkum
    reactie 22   |   niet OK

    Beste familie Van Bekkum, gecondoleerd met het verlies. De herinneringen aan Herman zijn vele en ik voeg hier een paar persoonlijke toe.
    In 1964 bestond het toenmalige studiepakket in het tweede jaar van de scheikundige propedeuse overwegend uit natuurkunde met vakken als elektriciteit, optica, thermodynamica en atoomfysica. Het laatste werd gegeven door de natuurkunde hoogleraar J.A. Prins, ook wel de ‘oude Prins’ genoemd omdat zijn zoon inmiddels eveneens hoogleraar was geworden. Ik had het moeilijk met al die natuurkunde en overwoog zelfs te stoppen met de studie. Er was gelukkig ook nog een college organische chemie gegeven door de jonge lector Herman van Bekkum. Die op een drafje de grote collegezaal in het scheikundegebouw, ‘Gele Scheikunde’, binnen kwam zetten en enthousiast het bord vol schreef met chemische formules in plaats van met differentialen en vergelijkingen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ik in 1970 bij Herman afstudeerde en wel op het onderwerp zeolieten dat hem altijd nauw aan het hart heeft gelegen.
    Heel veel jaren later, nadat ikzelf met pensioen was gegaan, zag ik Herman met regelmatig bij KNCV-bijeenkomsten en op de avonden van de Rotterdamsche Chemische Kring die Herman trouw bezocht. Over zeolieten kon altijd nog een babbeltje worden gemaakt en hij reed weleens met mij mee.
    In april 2016 vond een door het Technologisch Gezelschap georganiseerde reünie plaats ter gelegenheid van de sluiting van Gele Scheikunde. Het gebouw aan de Julianalaan136 waar Herman zijn hele carrière had gewerkt en ook na zijn emeritaat nog een kamer had. De chemici verhuisden naar een nieuwbouw aan de rand van Delft tegenover de kernreactor. In de grote collegezaal werden enkele lezingen gehouden en Herman was een van de sprekers. Ouder en grijzer geworden maar nog steeds enthousiast vertellend over de geschiedenis van de scheikunde in Delft. Op de plaats waar hij jarenlang colleges had gegeven. Chemiehistorie was een van Hermans interesses en diverse hoogleraren passeerden de revue met een kwinkslag. Beginnend met Boëseken, de aartsvader van zowel de organische chemie als technologie in Delft. Om met een brede grijns op het gezicht te eindigen met een proefje mechanica met een stoel boven op de tafel. Een verwijzing naar de colleges van de oude Prins. Herman genoot zichtbaar en kreeg een langdurig applaus van de afgeladen zaal.
    Applaus dat aan het einde van zijn leven ook dient te klinken.

    Eric Wils, Vlaardingen


    Eric - Vlaardingen
    7 december 2020

    Deel deze pagina:

   • Een grote schok
    reactie 21   |   niet OK

    Beste familie van Herman en Ada,

    Het was een grote schok om te vernemen dat Ada en Herman overleden zijn. Voor ons was dit volkomen onverwacht.

    Ik was een naaste collega van Herman en ik heb de laatste 30 (!) jaar veel contact met hem gehad. In 1990 ben ik van Amsterdam, waar ik hoogleraar chemische technologie was, naar Delft gegaan. Herman speelde daarbij een grote rol. Met zijn opgeruimd en stimulerend karakter was hij een ideale partner in onderzoek. We hadden een duidelijk raakveld in onze belangstelling voor het onderwerp katalyse. We hebben een aantal succesvolle onderzoeksprojecten samen opgezet. ‘Never a dull moment’ en altijd ruimte voor creativiteit en plezier. Als ik een vraag had over de organische chemie dan was een bezoekje aan Herman meestal voldoende om het licht te zien.

    Zijn groep was een uitstekende school voor een groot aantal studenten en promovendi in de Organische Chemie en Katalyse. Herman had en heeft een uitstekende internationale reputatie in zijn vakgebied. Mijn eerste staflid die ik selecteerde voor mijn nieuwe groep in Delft (Michiel Makkee) was bij Herman gepromoveerd.

    Herman had een brede belangstelling, ook buiten onderwijs en onderzoek. Hij heeft mij gestimuleerd om het schaken weer op te pakken. Dat ging als volgt. Toen ik tijdens een borrel verteld had dat ik als kind geschaakt had maar dat ik gestopt was toen ik een jaar of veertien was, kwam hij onmiddelijk in actie. Hij belde me iedere keer op als er aan de TUD een schaakevent was. Een aardig voorbeeld was de simultaan schaakwedstrijd van hoogleraren & studenten tegen Anish Giri, die als puber al schaakgrootmeester was. Zoals verwacht ging ik kansloos ten onder maar Herman hield toch een tijdlang uitzicht op een eervolle remise. Ik ben blij dat ik weer aan schaken begonnen ben. Ook hier bleek Herman een uitstekende stimulerende leermeester te zijn. Ik heb nu weer veel plezier in schaken en dat is overgegaan naar een kleinzoon, met wie ik regelmatig schaak.

    Ada en Herman hebben waren actieve bridgespelers. We (mijn vrouw Floor en ik) hebben een aantal keren met hen gebridged. Dat was gezellig. Ze waren een bijzonder team, goede bridgers, nooit ruzie.

    We zullen Herman en Ada missen. We leven mee met familie en vrienden.


    Jacob A. Moulijn
    Den Haag, 6 december 2020


    Jacob - Den Haag
    7 december 2020

    Deel deze pagina:

   Laat nabestaanden weten dat u aan hen denkt

   Plaats een reactie

   Inspiratie nodig voor uw reactie?


   De mooiste herinneringen zijn vaak eenvoudige momenten waar je het eerst aan denkt. Condoleances zijn vaak de woorden die als eerste in je opkomen om verdriet te delen.


   Tips nodig voor het schrijven van condoleances of herinneringen?


   Niet iedereen die reageert kent zowel de nabestaanden als de persoon die overleden is.
   Het gaat om uw betrokkenheid, een reactie plaatsen is dan altijd gepast.