gedenkplaats van

Andries Ekhart

21-02-195421-05-2020
   " Niet je postcode moet je toekomst bepalen, maar je talent."

   Voeg uw reactie of herinnering toe met:

   • Petra Wierda
    Er is een reactie aan de nabestaanden achtergelaten door:
    Petra - Sneek
    26 mei 2020
    reactie 267
   • Unferjitlik
    reactie 266   |   niet OK
    Bêste famylje, ik wol jimme kondolearje mei it ferlies fan man, heit en pake. As âld-wethâlder fan Littenseradiel ha ik jierren mei Andries gearwurke op it sosjale gebiet, û.o yn it bestjoer fan Empatec. Ik bewarje de bêste oantinkens oan him en wol jimme in protte sterkte tawinskje by dit sa hastige ferstjerren. Wy praatten altyd Frysk en dêrom stjoer ik dit ek yn it Frysk. In protte sterkte tawinske.

    Douwe - Hearedyk 37, Itens
    26 mei 2020

    Deel deze pagina:

   • wiepkje van der Gaast
    Er is een reactie aan de nabestaanden achtergelaten door:
    wiepkje - Sneek
    26 mei 2020
    reactie 265
   • Persoonlijke reactie...
    reactie 264   |   niet OK
    Lieve Andries,
    Ik had jou nog zoveel mooie jaren gegund.

    Lieve Baudina,
    Ooit van een goede vriend een kaartje ontvangen met onderstaande tekst.

    In de schaduw van gisteren
    ligt de kiem
    voor de vreugde van morgen

    Veel liefs voor jou en de kinderen, Fenna


    Fenna - Zaandam
    26 mei 2020

    Deel deze pagina:

   • Herinnering
    reactie 263   |   niet OK
    Het plotseling overlijden van Andries Ekhart heeft mij zeer getroffen. Op allerlei manieren hadden wij in een lange reeks van jaren contact. Zijn hartelijkheid en belangstelling maakten een grote indruk op mij. Ik betuig zijn vrouw en naaste familie mijn intense medeleven met dit grote verlies en wens hun sterkte toe n de komende tijd.
    Bernhard van Haersma Buma

    Bernhard - LEEUWARDEN
    26 mei 2020

    Deel deze pagina:

   • Persoonlijke reactie...
    reactie 262   |   niet OK
    Gecondoleerd met dit verlies en veel sterkte toegewenst voor familie en naasten. Namens bestuur Hockeyclub Leeuwarden

    Hockeyclub - Leeuwarden
    26 mei 2020

    Deel deze pagina:

   • Dankjewel Andries
    reactie 261   |   niet OK

    Mede dankzij jouw gedreven inzet als wethouder in Sneek hebben wij Sociaal Pension Sneek kunnen starten dat dakloze mensen een thuis biedt. En later in Leeuwarden was je opnieuw nauw betrokken bij de totstandkoming en opening van veel van onze opvang- en woonvoorzieningen: Sociaal Pension Hoekstersingel, Zorgopvang De Marene, Nachtopvang, De Werkerij... je hebt ze (bijna) allemaal geopend -met de nodige humor- en bleef altijd betrokken. Je was een wethouder van en tussen de mensen en je oprechte belangstelling en betrokkenheid kwamen binnen. Dankjewel!
    Veel sterkte voor al je naasten.

    Medewerkers en Cliënten
    Zienn
    foto: opening Sociaal Pension Hoekstersingel Leeuwarden - november 2012


    Zienn - Leeuwarden
    26 mei 2020

    Deel deze pagina:

   • Peter de Jong
    Er is een reactie aan de nabestaanden achtergelaten door:
    Peter - Sneek
    26 mei 2020
    reactie 260
   • Trynke Schuurmans
    Er is een reactie aan de nabestaanden achtergelaten door:
    Trynke - Sneek
    26 mei 2020
    reactie 259
   • Freek Wijning
    Er is een reactie aan de nabestaanden achtergelaten door:
    Freek - Grou
    26 mei 2020
    reactie 258

   Laat nabestaanden weten dat u aan hen denkt

   Plaats een reactie