Overlijdensbericht en herinneringsplaats van

Annie Stuiver-Ras

09-11-193919-12-2014
't Is tsjuster yn myn libben, yn myn hert bin ik ferslein
alle plannen dy't wie hienen, binne yn in sucht ferflein
de rein falt yn myn libben, yn myn tinzen bin'k by dy
'k woe sa graach noch ien kear krûpe,werom is dyn libben no foarby, no foarby
dyn ljocht giet út, it skynt net mear, dit ôfskie docht sa sear
rést no mar út, oan dizze striid komt no in ein
in lêste tút foardat 'k dy loslit, foar it lêst pak ik dyn hân
wersto ek bist, 'k wol dasto witst, dasto foar altyd libje silst…yn myn hert
in ljocht skynt yn myn libben, ek al falt dit ôfskie swier
as in stjer dy 't foar my út giet en my myn paad wiist troch de tiid
bin ik tankber foar alle dagen, foar dyn fleur en libbensljocht
foar de leafde dy'st my jûn hast, foar al it moais wat ik mei dy belibje mocht

dyn ljocht giet út, it skynt net mear, dit ôfskie docht sa sear
rést no mar út, oan dizze striid komt no in ein
in lêste tút foardat 'k dy loslit, foar it lêst pak ik dyn hân
wersto ek bist, 'k wol dasto witst, dasto foar altyd libje silst…yn myn hert

(tekst: die Twa, album Twasprong: libbensljocht)
Schrijf condoleance
Bekijk condoleances
* verplichte velden

Gedenkplaats geopend door:

Rob van het Hof

Condoleances

Carla Posthumus
We weten allemaal dat het er een keer van komt. Maar je (schoon)moeder of oma verliezen is altijd erg. Hoe oud ze ook mogen worden. Hoe lang je ze ook bij je mag hebben en van elkaar en met elkaar kunt genieten.
Hou de herinneringen levend praat erover met elkaar en geniet van alle moois wat jullie samen hebben meegemaakt en beleefd.

Cor, Carla, Sanne en Thom Posthumus
Carla - Anna Paulowna
31 december 2014
condoleance 5  |  
Piet van het Hof
Gecondoleerd met het overlijden van je vrouw en jullie moeder.
Ik wens jullie veel sterkte en tevens dat 2015, ondanks alles, een gezond en voorspoedig jaar mag worden.
Piet van het Hof - Denemarken
Piet - Denemarken
28 december 2014
condoleance 4  |  
Meta  Rous-Vd werf
Wiep, in de leeuwarder courant, lazen wij, dat je lieve vrouw en moeder en beppe is overleden. Wij condoleren jullie daarmee. Wensen jullie sterkte voor nu en de toekomst.
Meta - Meppel
24 december 2014
condoleance 3  |  
dirk van de lindt
Gecondoleerd met dit zware verlies en veel sterkte en kracht toe gewenst
Dirk en Berta van de Lindt
dirk - echtenerbrug
24 december 2014
condoleance 2  |  
Roelof-Geert Hoogenkamp
Gecondoleerd en heel veel sterkte met dit grote verlies
Roelof-Geert - Oosterwolde
24 december 2014
condoleance 1  |  

Geef de nabestaanden uw steun en laat hier uw condoleance achter.

Het officiële condoleanceregister van Nederland

Herinneren is een vorm van ontmoeten…

Help dit bericht te

verspreiden