Overlijdensbericht en herinneringsplaats van

Broer Terpstra

25-09-193627-03-2020
      Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben;
      want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

      fjildman en boer yn ieren en sinen