Overlijdensbericht en herinneringsplaats van

Cock van der Hoeven

20-07-194212-04-2020
   Antwoord, geschreven door Cock:

   Ik geloof in God de Vader,
   Bron van leven, creatief.
   Als ik in Zijn lofboek blader
   schrijft Zijn liefde mij een brief.

   Ik geloof dat Jezus God is,
   tegelijk mijn medemens;
   dat mijn levensloop geen lot is,
   maar vol toekomst, zonder grens!

   Jezus kwam om te bevrijden
   Vaders schepping, diep in nood;
   na een onnavolgbaar lijden
   overwon Hij doem en dood.

   Met Zijn ingeboren Geestkracht
   van de wieg tot na het graf
   staat Hij boven alle tweedracht,
   toont het beeld van Zijn komaf.

   Jezus keert terug op aarde,
   zet de wereld in Zijn licht:
   het geweld van tong en zwaarden
   legt het af in Zijn gericht.

   Vast doet mij Gods Geest geloven
   in één liefdevolle kerk,
   in een vuur dat niet zal doven
   dankzij Gods bevrijdingswerk.

   Eens zal ik de Vader kennen,
   komt Zijn schepping tot haar recht.
   Tijd om aan Zijn beeld te wennen
   heb ik eeuwig, ik ben echt!