Overlijdensbericht en herinneringsplaats van

Erwin Ronald de Boer

26-08-197107-07-2020
   IN MEMORIAM

   Erwin Ronald de Boer


   Wederom zag ik onder de zon, dat niet de snelsten de wedloop winnen, noch de sterksten de strijd, noch ook de wijzen het brood, noch ook de schranderen de rijkdom, noch ook de verstandigen de gunst, want tijd en toeval treffen hen allen.

   Prediker 9:11


   Maar vroeg of laat
   verschijnt het land
   dat elk verstand
   te boven gaat

   Waar ik volmaakt
   opnieuw ontmoet
   wie ik voorgoed
   was kwijtgeraakt.

   J.P. Rawie


   Wij worden nu nog slechts door tijd
   en ruimte van elkaar gescheiden,
   maar sta mij op het eind terzijde
   als ik de einder overschrijd

   Wij hebben alles nog tegoed
   wat ons het leven heeft ontnomen
   uit welke verten ook, wij komen
   elkaar ten leste tegemoet.

   J.P. Rawie


   Erwin, trouwe vriend, in onze gedachten blijf je altijd bestaan,
   wij dragen je in ons hart,
   totdat wij jou weer zien.

   Je vrienden:
   Klaas
   Iwan
   Ronald
   Lászlo
   Roel