gedenkplaats van

Hendrina Losiana Landveld

02-04-193201-10-2015
   Opstijgen boven het aardse bestaan is alleen mogelijk wanneer we ons hart voor God openstellen. Om te kunnen vliegen moet je eerst alles wat ons aan de aarde bindt durven loslaten.
   Lieve Mama, Oma, Overgrootmoeder, Tante en ook bekend als zuster Caffé,
   Jij bent voor ons van onschatbare waarde geweest en zal dat in onze herinnering altijd blijven. De opdracht om jouw talenten in te zetten dienstbaar te zijn aan de samenleving, heb je met liefde volbracht op deze wereld. Jij bent er altijd geweest wanneer wij jou nodig hadden. Door jouw onvoorwaardelijke trouw in onze lieve Heer, heb je een eigen unieke weg en pad van licht en liefde uitgedragen. Grantangi Ma Hendrina dat jij deze gedachten en gevoelens met ons hebt willen delen op deze wereld.
   Jij hebt 39 jaar gewerkt als ziekenverzorgster waarvan de laatste 10 jaren vóór jouw pensioen op de Kinderafdeling van het ’s Lands Hospitaal te Suriname. Je was vanwege jouw inzet zeer geliefd, vooral ook bij de kinderartsen.

   Voeg uw reactie of herinnering toe met:

   • Niets kan mij scheiden van de liefde van God
    reactie 16   |   niet OK

    Rust bewaren in de storm. God wil ons vrijheid geven. Vrijheid is niet zozeer het loslaten van verantwoordelijkheid maar het dragen ervan met sterkere armen. Ons denken kan enorme macht over ons hebben.
    Deze foto is gemaakt door mijn dochter augustus 2015 in Florence Loosduinse Hof.


    God - Den Haag
    27 september 2020

    Deel deze pagina:

   • Lieve moeder, jij bent bijzonder
    reactie 15   |   niet OK

    We zijn als familie, kinderen, klein- en achterkleinkinderen soldaten in Gods leger. Het gaat erom dat je geestelijk krachtig bent in de Heer. Het gaat om een 'geestelijke strijd' die gevoerd wordt, zoals Paulus zo mooi omschrijft in één van zijn brieven. God vraagt ons om vertrouwen en om doorzettingsvermogen.
    We missen je heel erg.

    Hendrina - Den Haag
    27 september 2020

    Deel deze pagina:

   • Onze Vader
    reactie 14   |   niet OK
    Onze Vader die in de hemelen zijt
    Uw naam worde geheiligd
    Uw koninkrijk kome
    Uw wil geschiede
    Op aarde zoals in de hemel

    Geef ons heden ons dagelijks brood
    En vergeef ons onze schulden
    Gelijk ook wij aan anderen vergeven
    En leidt ons niet in verzoeking
    Maar verlos ons van de boze

    Want van U is het koninkrijk
    En de kracht en de heerlijkheid
    Tot in eeuwigheid
    In eeuwigheid

    Hendrina Losiana Landveld, dochter van Nicodemus Landveld en Magdalena Sophia Sina.

    Wij missen je elke dag.
    Niet de mens maar God heeft het laatste woord op deze wereld.
    Amen.
    https://www.zorgenmedicatie.nl/

    Magdalena Sophia - Den Haag
    13 september 2019

    Deel deze pagina:

   • Er is geen stilte die God niet begrijpt
    reactie 13   |   niet OK

    https://zorglandveld-denhaag.nl/

    Talk with God, no breath is lost.
    Walk with God, no strength is lost.
    Wait for God, no time is lost.
    Trust in God, you will never be lost.

    Huisartsen Van Velzen-Foederer en Datema -Meinen
    Behandeling Hartfalen en diabetes
    https://www.artsenzorg.nl/
    https://www.arag.nl/
    https://www.florence.nl/


    Integrity - The Hague
    28 april 2019

    Deel deze pagina:

   • Ethiek rondom de medische behandeling van hartfalenpatiënt
    reactie 12   |   niet OK

    Onze Vader die in de hemel zijt, bescherm een ieder die ik liefheb, vooral mijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen, familie en mijn vrienden. In de naam van Jezus, AMEN.
    Betrokken zorgverleners: Florence Loosduinse Hof - Arts en Zorg - Smash -Haga ziekenhuis - Bronovo ziekenhuis - Apotheek MC de Korenaer.

    Liefde - Den Haag
    28 april 2019

    Deel deze pagina:

   • Dr King: "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere."
    reactie 11   |   niet OK
    "Faith is taking the first step even when you don’t see the whole staircase."

    Accepteer wat je niet kunt veranderen en verander wat je niet kunt accepteren.
    https://www.zorgenmedicatie.nl/

    https://zorglandveld-denhaag.nl/
    Huisartsen Van Velzen-Foederer en Datema -Meinen
    Behandeling Hartfalen en diabetes
    https://www.artsenzorg.nl/
    https://www.arag.nl/
    https://www.florence.nl/

    Simon Emanuel Leo Lina - Nederland
    12 oktober 2018

    Deel deze pagina:

   • Daar is kracht, kracht wonderbare kracht
    reactie 10   |   niet OK

    Jesaja 37:31-32: “Immers wat van het Huis van Juda ontkomen is, wat over is, dat zal opnieuw naar beneden wortel schieten en naar boven vrucht dragen.”
    https://www.zorgenmedicatie.nl/

    Kinderen, Kleinkinderen en Achterkleinkinderen - Nederland, Suriname, Curacao, Frans Guyana en Frankrijk
    7 oktober 2018

    Deel deze pagina:

   • 2017
    Stilte stelt geen vragen maar ze kan op alles een antwoord geven
    reactie 9   |   niet OK
    Ik bouw op U, Mijn Schild en mijn Verlosser
    Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
    Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming
    Ik bouw op U en ga in uwe naam.
    Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
    En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
    Toch rijst in mij een lied van overwinning.
    Ik bouw op U en ga in uwe naam.
    Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
    Gij voert de strijd, de huld"is U gewijd
    In 't laatste uur zal ik zegevierend ingaan
    in rust met U die mij hebt voortgeleid.

    Arts en Zorg i.s.m. Haga en HMC Bronovo
    https://www.docdroid.net/r6qLzRL/4-florence-20160114-rapportage-van-2606-tm-0511-hartfalen-arts-en-zorg-ism-haga.pdf

    https://www.docdroid.net/HxJkS7S/zorglandveld-denhaag-staken-hartfalenmedicatie-in-2013-diagnose-diabetes-onbehandeld-decubitus.pdf

    https://www.docdroid.net/ZMJ4VJP/25c-onderzoeksdatum-gz-psycholoog-aug-en-sept-2015.pdf

    https://www.docdroid.net/ALY6Xx9/6c-medisch-dossier-huisarts-journaal-dec-2010-tm-1-okt-2015-diagnoses.pdf#page=8

    https://www.docdroid.net/48lF7Eh/6e-huisarts-en-zorg-hypertensie-hartfalen-staken-perindopril-2013-amiodaron-geen-hartecho-db2-geen-insuline.pdf

    https://www.docdroid.net/KFtx92n/decursus-medicatiebeleid-hartfalen-hlandveld-arts-en-zorg-ism-haga-en-bronovo.pdf

    https://www.docdroid.net/HI48nMj/18a-medisch-rapportages-decompensatio-cordis-2008-2015-hl.pdf

    December 2010 verzorgingshuis 59 kg – april 2012 afbouwen Perindopril naar 2 mg- april 2013 staken Perindopril – COPD - april 2015 staken Nifedipine - 87 kg – Longoedeem -Amiodaron 600 mg p.d. – Amiodaron 400 mg p.d. – Amiodaron 200 mg p.d. – Diabetes Mellitus juni 2015 - geen Insuline-Tramadol – Decubitus - Fentanyl – Longoedeem - verzopen

    Florence Loosduinse Hof kamer 513
    Luit van Velzen-Foederer - huisarts
    Annemieke Datema-Meinen - huisarts
    Arts en Zorg Goudenregenhof - Huisartsenzorg
    MC de Korenaer Apotheek

    https://www.docdroid.net/NVMZ8fg/18c-verzorgingshuis-rapportage-van-151214-tm-250615-hl-arts-en-zorg-ism-haga.pdf

    https://www.docdroid.net/OjzwXyn/18-afbouwen-en-staken-behandeling-hartfalen-en-hypertensie.pdf

    https://www.youtube.com/watch?v=bMvsM22kh30

    Kinderen, Klein- en Achterkleinkinderen - Den Haag
    8 oktober 2017

    Deel deze pagina:

   • 2017
    https://zorglandveld-denhaag.nl/
    reactie 8   |   niet OK
    I CAN'T BREATHE I CAN'T BREATHE I CAN'T BREATHE I CAN'T BREATHE
    Longoedeem na afbouwen en staken hartfalenmedicatie april 2013
    Arts en Zorg Goudenregenhof i.s.m. Haga ziekenhuis
    Cliënte verzorgingshuis Florence Loosduinse Hof

    1-1-2011 overdracht aan HuisArtsenZorg 59 kg
    • Captopril 3x50 mg- Nifedipine 1x60 mg - Furosemide 1x40 mg - Cardio-aspirine 1x80 mg

    • 15-06-2011 – stap 1 -
    • Captopril 2x50 mg- Nifedipine 1x60 mg - Furosemide 1x40 mg - Cardio-aspirine 1x80 mg

    • 02-04-2012 – stap 2 - Captopril wordt vervangen door Perindopril
    • Perindopril 1x8 mg- Nifedipine 1x60 mg - Furosemide 1x40 mg - Cardio-aspirine 1x80 mg

    • 18-04-2012- stap 3 -
    • Perindopril 1x4 mg- Nifedipine 1x60 mg - Furosemide 1x40 mg - Cardio-aspirine 1x80 mg

    • 16-05-2012 – stap 4 -
    • Perindopril 1x2 mg- Nifedipine 1x60 mg - Furosemide 1x40 mg - Cardio-aspirine 1x80 mg

    • 04-04-2013 – stap 5 - 74 kg
    • Perindopril 0 mg- Nifedipine 1x60 mg - Furosemide 1x40 mg - Cardio-aspirine 1x80 mg

    • 23-04-2014 – stap 6 -
    • Spironolacton 1x25 mg- Nifedipine 1x60 mg - Furosemide 1x40 mg - Cardio-aspirine 1x80 mg

    • 16-09-2014 – stap 7 - 78 kg
    • Spironolacton 0 mg- Nifedipine 1x60 mg - Furosemide 1x40 mg - Cardio-aspirine 1x80 mg

    • 30-10-2014 – stap 8 -
    • Furosemide/Lasix 1x80-100 mg - Fenproucomon

    • 08-04-2015 – stap 9 - 87 kg
    • Furosemide/Lasix 1x40 mg - Fenproucomon

    • 18-05-2015 – stap 10 –
    • Bumetanide 2x2,5 mg – Furosemide 1x40 mg

    • 29-05-2015 – stap 11 –
    Amiodaron - 3x200 mg en 2x200 mg en 1x200 mg J.W.J.Vriend,
    cardioloog en Ameeta Yaksh aios
    • 06-2015 Amiodaron - M. Götte
    • 09-2015 Amiodaron - G.G. van Essen, internist
    aug-sept 2015 - Stap 12: 3x50 mg Tramadol, Fentanyl icm 3000 mg Paracetamol codeine
    Bronovo internist Sijpekens en Jonkers

    Huisartsen Van Velzen-Foederer en Datema -Meinen
    Behandeling Hartfalen en diabetes
    https://www.artsenzorg.nl/
    https://www.arag.nl/
    https://www.florence.nl/

    zorglandveld-denhaag.nl/
    https://www.docdroid.net/OjzwXyn/18-afbouwen-en-staken-behandeling-hartfalen-en-hypertensie.pdf

    https://www.docdroid.net/AjsFO9X/brief-directeur-hagaziekenhuis-nov-2015-decompensatio-calamiteit-en-amiodaron.pdf#page=2

    https://www.docdroid.net/r6qLzRL/4-florence-20160114-rapportage-van-2606-tm-0511-hartfalen-arts-en-zorg-ism-haga.pdf

    https://bit.ly/2kmMoj3 medicatie 2014 hoge bloeddruk en hartfalen
    https://bit.ly/2KFqkvV medicatie 2015 hoge bloeddruk en hartfalen

    https://www.docdroid.net/HI48nMj/18a-medisch-rapportages-decompensatio-cordis-2008-2015-hl.pdf

    https://www.artsenzorg.nl/goudenregenhof/actueel/art/148/verklaring-huisartsenpraktijk-goudenregenhof-inzake-klacht

    https://www.artsenzorg.nl/goudenregenhof/actueel/art/245/klacht-bij-tuchtcollege

    ACE Remmer - Den Haag
    26 september 2017

    Deel deze pagina:

   • Mijn moeder wilde niet dood!
    reactie 7   |   niet OK
    "Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that."

    Quotes by Dr. Martin Luther King

    https://www.artsenzorg.nl/goudenregenhof/actueel/art/148/verklaring-huisartsenpraktijk-goudenregenhof-inzake-klacht

    Arts en Zorg i.s.m. HMC Bronovo dr. Y.W.J. Sijpkens, internist en E. Jonker
    https://www.docdroid.net/sHhoo0Z/ethiek-rond-de-medische-behandeling-van-hartfalenpatient.pdf

    https://www.docdroid.net/TDpOXF8/30a-klachtencommissie-verzorgingshuis-ivm-verzorging-ism-huisartsen-cliente-2011-2015.pdf

    https://www.youtube.com/watch?v=bMvsM22kh30
    Betrokken zorgverleners: Florence Loosduinse Hof - Arts en Zorg - Smash -Haga ziekenhuis - Bronovo ziekenhuis - Apotheek MC de Korenaer.

    https://zorglandveld-denhaag.nl/

    Magda en Larry - Den Haag
    13 maart 2017

    Deel deze pagina:

   Laat nabestaanden weten dat u aan hen denkt

   Plaats een reactie