gedenkplaats van

Hendrina Losiana Landveld

02-04-193201-10-2015
   Opstijgen boven het aardse bestaan is alleen mogelijk wanneer we ons hart voor God openstellen. Om te kunnen vliegen moet je eerst alles wat ons aan de aarde bindt durven loslaten.
   Lieve Mama, Oma, Overgrootmoeder, Tante en ook bekend als zuster Caffé,
   Jij bent voor ons van onschatbare waarde geweest en zal dat in onze herinnering altijd blijven. De opdracht om jouw talenten in te zetten dienstbaar te zijn aan de samenleving, heb je met liefde volbracht op deze wereld. Jij bent er altijd geweest wanneer wij jou nodig hadden. Door jouw onvoorwaardelijke trouw in onze lieve Heer, heb je een eigen unieke weg en pad van licht en liefde uitgedragen. Grantangi Ma Hendrina dat jij deze gedachten en gevoelens met ons hebt willen delen op deze wereld.
   Jij hebt 39 jaar gewerkt als ziekenverzorgster waarvan de laatste 10 jaren vóór jouw pensioen op de Kinderafdeling van het ’s Lands Hospitaal te Suriname. Je was vanwege jouw inzet zeer geliefd, vooral ook bij de kinderartsen.

   Voeg uw reactie of herinnering toe met:

   Of stuur een...

   Bloemetje Kaartje
   • 2017
    Stilte stelt geen vragen maar ze kan op alles een antwoord geven
    reactie 9   |   niet OK
    Ik bouw op U, Mijn Schild en mijn Verlosser
    Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
    Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming
    Ik bouw op U en ga in uwe naam.
    Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
    En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
    Toch rijst in mij een lied van overwinning.
    Ik bouw op U en ga in uwe naam.
    Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
    Gij voert de strijd, de huld"is U gewijd
    In 't laatste uur zal ik zegevierend ingaan
    in rust met U die mij hebt voortgeleid.

    Hoge bloeddruk en linker hartfalen en pacemaker -
    https://bit.ly/2HtM4My medicatie 2013 hoge bloeddruk en hartfalen
    https://bit.ly/2KFqkvV medicatie 2015 hoge bloeddruk en hartfalen

    December 2010 verzorgingshuis 59 kg – april 2012 afbouwen hartfalenmedicatie - april 2013 staken hartfalenmedicatie – COPD - april 2015 staken hoge bloeddruk medicatie 87 kg – Longoedeem -Amiodaron 600 mg p.d. – Amiodaron 400 mg p.d. – Amiodaron 200 mg p.d. – Diabetes Mellitus -Tramadol – Decubitus - Fentanyl – Longoedeem

    Florence Loosduinse Hof kamer 513
    Luit van Velzen-Foederer
    Annemieke Datema-Meinen
    Arts en Zorg Goudenregenhof
    MC de Korenaer Apotheek

    Kinderen, Klein- en Achterkleinkinderen Magdalena Sophia - Nicodemus Landveld - Den Haag
    8 oktober 2017

    Deel deze pagina:

   • 2017
    http://zorglandveld-denhaag.nl
    reactie 8   |   niet OK
    Longoedeem na staken hartfalenmedicatie april 2013
    1-1-2011 overdracht aan A en Z 59 kg
    • Captopril 3x50 mg- Nifedipine 1x60 mg - Furosemide 1x40 mg - Cardio-aspirine 1x80 mg

    • 15-06-2011 – stap 1 -
    • Captopril 2x50 mg- Nifedipine 1x60 mg - Furosemide 1x40 mg - Cardio-aspirine 1x80 mg

    • 02-04-2012 – stap 2 - Captopril wordt vervangen door Perindopril
    • Perindopril 1x8 mg- Nifedipine 1x60 mg - Furosemide 1x40 mg - Cardio-aspirine 1x80 mg

    • 18-04-2012- stap 3 -
    • Perindopril 1x4 mg- Nifedipine 1x60 mg - Furosemide 1x40 mg - Cardio-aspirine 1x80 mg

    • 16-05-2012 – stap 4 -
    • Perindopril 1x2 mg- Nifedipine 1x60 mg - Furosemide 1x40 mg - Cardio-aspirine 1x80 mg

    • 04-04-2013 – stap 5 - 74 kg
    • Perindopril 0 mg- Nifedipine 1x60 mg - Furosemide 1x40 mg - Cardio-aspirine 1x80 mg

    • 23-04-2014 – stap 6 -
    • Spironolacton 1x25 mg- Nifedipine 1x60 mg - Furosemide 1x40 mg - Cardio-aspirine 1x80 mg

    • 16-09-2014 – stap 7 - 78 kg
    • Spironolacton 0 mg- Nifedipine 1x60 mg - Furosemide 1x40 mg - Cardio-aspirine 1x80 mg

    • 30-10-2014 – stap 8 -
    • Furosemide/Lasix 1x80-100 mg - Fenproucomon

    • 08-04-2015 – stap 9 - 87 kg
    • Furosemide/Lasix 1x40 mg - Fenproucomon

    • 18-05-2015 – stap 10 –
    • Bumetanide 2x2,5 mg – Furosemide 1x40 mg

    • 29-05-2015 – stap 11 – Haga https://bit.ly/2Ga5S3E
    Amiodaron - 3x200 mg en 2x200 mg en 1x200 mg J. Vriend en A. Yaksh
    • 06-2015 Amiodaron - M. Götte https://bit.ly/2pQDc9M
    • 09-2015 Amiodaron - G. v. Essen

    https://bit.ly/2HtM4My medicatie 2013 hoge bloeddruk en hartfalen
    https://bit.ly/2KFqkvV medicatie 2015 hoge bloeddruk en hartfalen

    https://www.artsenzorg.nl/goudenregenhof/actueel/art/148/verklaring-huisartsenpraktijk-goudenregenhof-inzake-klacht
    https://www.artsenzorg.nl/goudenregenhof/actueel/art/245/klacht-bij-tuchtcollege

    ACE Remmer Amiodaron - Den Haag
    26 september 2017

    Deel deze pagina:

   • Recht en waarheid maken vrij
    reactie 7   |   niet OK
    Je gaat het pas zien als je het door hebt.

    https://www.artsenzorg.nl/goudenregenhof/actueel/art/148/verklaring-huisartsenpraktijk-goudenregenhof-inzake-klacht

    https://www.facebook.com/zorglandveld/?modal=admin_todo_tour


    Magda en Larry GodsMolen - Den Haag
    13 maart 2017

    Deel deze pagina:

   • http://zorglandveld-denhaag.nl
    reactie 6   |   niet OK
    Integriteit=Zij dronken een glas, zij deden een plas en alles bleef zoals het was!

    http://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI_NL_TGZRSGR_2017_37

    https://www.artsenzorg.nl/goudenregenhof/actueel/art/148/verklaring-huisartsenpraktijk-goudenregenhof-inzake-klacht

    M.A.F. Tan-de Sonnaville, voorzitter
    H.C. Baak, huisarts Den Haag
    I. Dawson, chirurg IJssellandziekenhuis
    C. Keijzer, anasthesioloog
    I.C.M. Spitters, secretaris
    P.M. van Dijk-de Keuning, lid, jurist

    https://bit.ly/2HtM4My medicatie 2013 hoge bloeddruk en hartfalen
    https://bit.ly/2KFqkvV medicatie 2015 hoge bloeddruk en hartfalen

    http://zorglandveld-denhaag.nl/2.%20Klaagschrift%20Regionaal%20Tuchtcollege%20inz%20HL.pdf
    Diabetesvereniging Nederland
    Hartpatiënten Nederland
    Nederlandse CVA-vereniging
    Hart Volgers
    Nierpatiënten Vereniging Nederland

    Magda en Larry GodsMolen - Den Haag
    13 maart 2017

    Deel deze pagina:

   • Hille Ligeon
    Er is een reactie aan de nabestaanden achtergelaten door:
    Hille Ligeon - Rotterdam
    2 oktober 2016
    reactie 5
   • 2015
    Condoleance register op 8 oktober 2015
    reactie 4   |   niet OK
    Carmen Bruster - Amsterdam ZO
    I. Bruster - Amsterdam
    Henna Tjauw Foe - Den Haag. Bedankt voor alles, Rust zacht.
    M. Inge en H. Ligeon - Rhoon en Rotterdam
    Rita Sardjoe - Berkel en Rodenrijs
    C. Lino - Nootdorp
    G. Bendt-Wijsman - Pijnacker Pastor en voorganger
    I.L. Deekman - Den Haag
    Fam. Vishnudatt - Den Haag. Heel veel kracht de komende tijd. We denken aan je. Sunita
    Nadiah Waggelmans - Rotterdam. Lieve Magda en fam., Een moeder verlaat je nooit - Kracht en Sterkte. Soso Lobie.
    Erwin Macbean - Groningen
    Robert Walden - Almere
    Marjolein Berkhout - Almere
    Hans Kruimer en Corrie Knoester - Monster
    Annelita Held - Best. Blijde herinneringen.
    Robby Held - Amsterdam
    Roxanna Held - Best. Rust zacht.
    Fam. Brandveen - Arnhem
    Helen Bijlhout - Amsterdam
    Eddy Vrede - Almere
    Edith Elburg - Zaandam
    Cynthia Walden - Almere
    Melie Hoop - Bilthoven
    Annie Walden - Paramaribo
    Vera IJzer - Amsterdam
    Paulina Holwijn en gezin - Hoofddorp
    Carla Loeff - Berkel en Rodenrijs
    Monica en Hans van der Lugt - 's Gravenzande
    Irene Landveld-van Throo, Esselien Landveld, Wilma Landveld
    Manou Gosso en Erma Abengali en gezin
    Deborah Moorst - Loosduinse Hof
    Lenny Lodder - Loosduinse Hof
    Evelien van Eeden - Loosduinse Hof
    Erna Rust - Loosduinse Hof
    Margreet Harteveld - Loosduinse Hof
    Eddy Caffé - Amsterdam
    Fam. Caffé-Valies - Paramaribo, Suriname
    Fam. Caffé-Rozenblad - Paramaribo, Suriname
    Meta Walden
    Rudy Walden
    Monique Landveld
    Loosduinen - Segbroek - Den Haag

    Hendrina Losiana Landveld - Den Haag
    13 augustus 2016

    Deel deze pagina:

   • 2015
    Alle stormen in het leven komen vroeg of laat tot rust
    reactie 3   |   niet OK
    Lieve Zuster, Moeder, Oma en Tante,
    "Wie jou kwaad doet, geeft jou de kans om te groeien". Er is zonder jouw kinderen besloten dat jouw leven hier op aarde niet langer zinvol was. Degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn hebben de genade en rechtvaardigheid van God onderschat. Tang Boeng mie lobi mama, granmama, tante, ma Hendrina
    Piet Hein Donner www.raadvanstate.nl
    Reinier van Zutphen www.nationaleombudsman.nl
    Tjibbe Joustra www.onderzoeksraad.nl
    HMC Bronovo

    Familie Gods kinderen - Amsterdam
    16 februari 2016

    Deel deze pagina:

   • 2015
    Deo Volente; als God het wil
    reactie 2   |   niet OK
    Onze lieve Mama, Moedertje, Oma, Overgrootmoeder en Tante,
    Jouw inspirerende woorden: "Wanneer je in het licht wandelt, je bediening uitoefent in de kracht van de Heilige Geest en de waarheid spreekt in “reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in ongeveinsde liefde,” heb je niets te vrezen want God zal altijd met je zijn".
    Wij blijven jou gedenken en van jou houden, dag lieve schat."
    http://zorglandveld-denhaag.nl vs zorgkaartnederland.nl
    NPCF

    Familie Landveld - Paramaribo-Cottica
    4 februari 2016

    Deel deze pagina:

   • 2015
    Als je de weg kwijt bent, wees dan stil. Er is iets in je dat weet in welke richting je moet gaan.
    reactie 1   |   niet OK
    Lieve Mama Hendrina/Moesje,
    's Avonds in het donker,
    dan kijk ik naar de maan.
    En zie ik tussen alle sterren,
    jouw sterretje staan.
    Het is de allermooiste,
    hij geeft het meeste licht.
    En als ik heel goed kijk,
    zie ik jouw gezicht.
    Ik mis je hier beneden,
    en denk heel veel aan jou.
    Zachtjes fluister ik naar boven,
    dat ik zielsveel van je hou..........
    Magda en Larry
    College voor de rechten van de mens
    zorgverzekeraar CZ, VGZ, De Friesland
    Silent killing nrc

    Magdalena Caffe - Monster
    24 januari 2016

    Deel deze pagina:

   Laat nabestaanden weten dat u aan hen denkt

   Plaats een reactie