gedenkplaats van

Johan Hoekstra

13-09-194421-08-2015
   Zover we konden, zijn we met je meegegaan tot het einde toe hebben we je bijgestaan. De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht!
   je wilde nog graag verder maar verloor dit gevecht

   je was een schat voor ons allen, je te moeten missen zal ons zwaar vallen

   Lieve schat, Rust nu maar zacht.

   In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons heeft betekend,
   geven wij u kennis van het onverwachte overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse op

   Voeg uw reactie of herinnering toe met:

   • Rene de Jong
    Er is een reactie aan de nabestaanden achtergelaten door:
    Rene - Groningen
    24 augustus 2015
    reactie 1

   Laat nabestaanden weten dat u aan hen denkt

   Plaats een reactie