gedenkplaats van

Johannes van der Klaauw

10-05-193011-12-2010
   Wat valt er nog te zeggen? Als God vóór ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
   Hij heeft zijn eigen Zoon niet gespaard, maar hem uitgeleverd om ons te redden. Als hij zelfs zijn Zoon heeft gegeven, zal hij ons al het andere dan ook niet geven?
   God heeft ons uitgekozen; wie zal ons dan beschuldigen? God verklaart ons onschuldig;
   wie zal ons dan veroordelen? Christus is gestorven, meer nog, hij is opgewekt uit de dood en zit nu aan de rechterhand van God. Hij pleit voor ons.
   Wie kan ons scheiden van Christus, die ons liefheeft? Leed of ellende, vervolging, honger of armoede, levensgevaar of de dood?
   Het is zoals de Schrift zegt:
   Om onze trouw aan u
   zijn we voortdurend in levensgevaar;
   we worden behandeld als slachtvee.
   Maar dat alles komen we zegevierend te boven, dankzij hem die ons liefheeft.
   Ik ben er zeker van dat niets ons van God kan scheiden: dood of leven, engelen of bovenaardse krachten, heden of toekomst,
   machten boven of beneden ons, niets in de hele schepping kan ons scheiden van God, die ons liefheeft in Christus Jezus onze Heer.

   Voeg uw reactie of herinnering toe met:

   Laat nabestaanden weten dat u aan hen denkt

   Plaats een reactie