gedenkplaats van

Linda Straten Hopwood

07-05-195721-10-2018
   Lieve Linda mijn lieve Linda
   Vandaag 29 Oktober was je voor het laatst in ons midden en waren we bijeen in een mooie natuuromgeving om afscheid van je te nemen, het was je wens omdat te doen in deze omgeving, nadat je hier was geweest naar het overlijden van de broer van je geliefde Hans, je was ook een echt natuurmens want je wandelende graag in de bossen bij de visvijvers heel vaak met je hond Tanja, waar je dan de mooiste foto’s maakte en deze plaatste op facebook.
   2 Weken geleden op maandag 15 oktober was je er nog, daarom is het ook zo onbegrijpelijk dat je er nu niet meer bent, en zal ieder hier aanwezig het op zijn eigen manier moeten verwerken.
   Toen je donderdag naar het ziekenhuis was gebracht stond de tijd stil voor vele, ook voor mij en mijn gezin, we leefde tussen hoop en vrees, hoop dat het goed zou komen en vrees dat het mis zou gaan, het laatste is gebeurd en is nog steeds niet te bevatte.
   Wie is Linda, ik heb linda 14 jaar geleden leren kennen toen ze bij me kwam omdat ze graag contact had met haar man Hans die overleden was, nadat ik via Hans antwoord had mogen geven op haar vragen zag ik toch dat ze twijfels had, ze vroeg toen ook wat staat er op mijn hangertje wat ik aan mijn hals draag.. als je dat weet geloof ik je, ik gaf als antwoord dat weet je toch,.. dus dat hoef je niet te vragen, ze was niet tevreden met mijn antwoord en ging weg, toen ze buiten bij haar fiets stond zei ik tegen haar, Hans zegt For Ever ze schrok want dat stond op dat plaatje en toen geloofde ze me, en dat was Linda eerst zien en dan geloven en toen is onze vriendschap begonnen.
   Als je een beroep deed op Linda stond ze altijd voor je klaar wie het ook was, toen ze bij de thuiszorg werkte deed ze ook meer voor haar klanten dan wat van haar verwacht werd, dat was het lieve in Linda.
   Linda hield heel veel van haar zonen, ondanks dat ze dit niet altijd tegen hun zei,.. haar kleindochter was haar afgod en ook de kinderen van Marvin zijn vriendin,.. had ze in haar hart gesloten, ze hield van haar hele familie en daarom heeft ze zich vaak eenzaam gevoeld hier alleen zonder familie, ook al waren haar vrienden om haar heen die konden dat gemis niet wegnemen.
   Nu is ze bij haar geliefde Hans en zoals ze aan mijn zoon Willfred doorgaf, ..is ze in vrede overgegaan, en dat te weten zal ons de moed en de kracht geven dit verlies te dragen.
   Lieve linda ik zeg je namens ons alle geen vaarwel maar een tot ziens.

   Voeg uw reactie of herinnering toe met:

   • Afscheid Laika
    reactie 11   |   niet OK
    Je lieve hond laika gaat nu naar een boerderij met nog meer honden waar ze heerlijk kan rennen en graven volgens de fokker zijn het hele lieve nog jongen mensen die haar zeker de liefde zullen geven die laika verdiend. Liefs Nellie.

    nellie - rijen
    9 november 2018

    Deel deze pagina:

   • Lieve Linda
    reactie 10   |   niet OK
    op de chat van Nellie, heb ik jou enkele keren gesproken.Je kon je wat ruw uiten. Dan is het heel verrassend, toe.n ik achter die ruwheid zo een fijn besnaard mens ontdekte.
    Jammer dat je nu naar boven bent verhuist. Ik had je graag nog wat beter leren kennen.
    chatter Theo

    Theo - HAARLEM
    7 november 2018

    Deel deze pagina:

   • Dear LINDA
    reactie 9   |   niet OK

    Dear Linda,

    What a beautiful human being you are, when you did show yourself
    after you left the body. I didn't know you being so soft and understanding.

    I wish you much luck and contentment and a beautiful reunion with your
    eternal soul and family.

    We miss you but, we will always think of you, in playing trics and having fun!
    May these blessings come to you. [YT-film]

    I wish you all the best love,

    Marvin and Martin, family en friends: i wish you much strenght !
    Be happy with what's left to be thankfull for.

    from:
    lin's friend radiochatter
    ploink

    YT-Film:
    https://www.youtube.com/watch?v=wA3Md-4w3gk

    chatter friend - nederland
    4 november 2018

    Deel deze pagina:

   • Lieve LINDA
    reactie 8   |   niet OK

    Lieve Linda,

    Wat ben je een mooi en lief mens toen je je liet zien na je overgaan.
    Zo zacht en begripvol kende ik je niet.

    Ik wens je veel geluk en tevredenheid en mooie hereniging met je
    eeuwig ziel en familie.

    We missen je maar zullen altijd aan je denken, aan je streken en je plezier!
    Moge deze blessings je toekomen. [filmpje]

    Het ga je goed lieverd,

    marvin en martin familie en vrienden veel sterkte!
    wees blij waar je dankbaar om kan zijn.

    van:
    lin's mede-radiochatter
    ploink

    FILMPJE:
    https://www.youtube.com/watch?v=wA3Md-4w3gk


    chatter - nederland
    4 november 2018

    Deel deze pagina:

   • Speciaal voor je familie in Engeland
    reactie 7   |   niet OK
    Dear Linda, my dear Linda
    Today October 29th you were in our midst for the last time and we were together in a beautiful natural environment to say goodbye to you, it was your wish to do in this environment, after you had been here to the death of your brother Dear Hans, you were also a real nature person because you like to walk in the woods near the fish ponds very often with your dog Tanja, where you then made the most beautiful photos and placed them on facebook.
    2 weeks ago on Monday, October 15, you were still there, that is why it is so incomprehensible that you are no longer there, and everyone present here will have to process it in its own way.
    When you were taken to the hospital on Thursday, time stood still for many, also for me and my family, we lived between hope and fear, hope that it would be okay and fear that things would go wrong, the last thing happened and is still not always included.
    Who is Linda, I got to know Linda 14 years ago when she came to me because she liked to have contact with her husband Hans who was deceased, after I had been asked to answer her questions via Hans, I saw that she had doubts, she then asked what is on my hanger what I wear on my neck .. if you know that I believe you, I gave as an answer you know, .. so you do not have to ask, she was not satisfied with my answer and went away, when she was outside with her bike I said to her, Hans says For Ever she was shocked because that was on that picture and then she believed me, and that was Linda first see and then believe and then our friendship started .
    If you appealed to Linda she was always there for you whoever it was, when she worked at home care she also did more for her clients than what was expected of her, that was the sweet thing in Linda.
    Linda loved her sons Martin and Marvin very much, even though she did not always say this to them, her granddaughter Kasia was her idol and also the children of Marvin's girlfriend, .. she had her heart closed, she loved her whole family and that's why she often felt lonely here without family, even though her friends were around her who could not take away that loss.
    Now she is with her beloved Hans and as she passed on to my son Willfred, she has passed in peace, and knowing that will give us the courage and the strength to bear this loss.
    Dear linda I am not saying goodbye to

    nellie - rijen
    3 november 2018

    Deel deze pagina:

   • Linnydarlinny
    reactie 6   |   niet OK
    Zo noemde ik je altijd.
    Lievelinny het ga je goed .......je zal met veel liefde worden ontvangen.......

    Aad - Vogelenzang
    3 november 2018

    Deel deze pagina:

   • Lieve Linda
    reactie 5   |   niet OK
    Zoals je zelf al hebt doorgegeven ben je in vrede overgegaan, inmiddels heb jij je geliefde Hans ontmoet en mag nu 6 weken gaan rusten en in die tijd kom je los van je aardse leven daarna kan ik weer contact met je krijgen, ik hoor wel wanneer je er klaar voor bent, rust goed uit lieve schat.
    Liefs Nellie

    nellie - rijen
    1 november 2018

    Deel deze pagina:

   • Zonder vaarwel
    reactie 4   |   niet OK

    nellie - rijen
    1 november 2018

    Deel deze pagina:

   • Lieve linda
    reactie 3   |   niet OK
    Een mooi lief sprankelend prachtig mens is van ons heen gegaan de laatste weken was een hel voor je je lichaam liet je in de steek wat heb je en pijn geleden en je sloeg je er toch dapper door heen lieve Linda je laat zoveel mensen die van jou hielden achter in een enorm gemis vooral jou familie je prachtige zonen Maar op een dag zullen we elkaar weer ontmoeten dag lieverd

    Vlinder - S,-gravenzande
    1 november 2018

    Deel deze pagina:

   • reactie 2
    nellie ten napel

    Er is een reactie aan de nabestaanden achtergelaten door:


    nellie - rijen

    1 november 2018

   Laat nabestaanden weten dat u aan hen denkt

   Plaats een reactie