gedenkplaats van

Sander Flikweert

23-12-194826-08-2008
   In memoriam Sander Flikweert

   Op 26 augustus 2008 overleed onze zeer geliefde collega Sander Flikweert, huisarts in Nijkerk. Wij gaan hem als persoon en collega enorm missen. Sander besefte als geen ander dat het in het huisartsenvak niet alleen draait om goede zorg door huisartsen, maar ook om goede samenwerking met andere disciplines. Hij zette daarbij terecht de patiënt centraal. Hij dacht al in ketens, netwerken en transmurale samenwerking op een moment dat die termen nog moesten worden uitgevonden.

   Tijdens zijn studietijd in Utrecht richtte hij de ‘carrousel’ op, een methode om huisartsen in opleiding te koppelen aan huisartsopleiders. Na zijn vestiging in 1975 als huisarts in Nijkerk was hij de trekker van het sociaal café, een wekelijkse ontmoetingsplaats voor maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen en huisartsen. Later richtte hij Eerste Lijns Samenwerking (ELS) op, een formeel samenwerkingsverband van eerstelijnszorgverleners. Mensen die Sander van nabij hebben meegemaakt kennen hem als iemand met een ijzeren discipline, die meestal verder keek dan zijn eigen medisch handelen. Een man die de blik naar buiten richtte en die met zijn enthousiasme en betrokkenheid een positieve bijdrage leverde aan talloze samenwerkingsinitiatieven.

   Op 1 april 1995 trad Sander in dienst bij het NHG. Hij was secretaris van de NHG-Adviesraad Standaarden en betrokken bij vele NHG-Standaarden. Later nam hij het initiatief tot de ontwikkeling van Landelijke Transmurale Afspraken (LTA’s) en Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraken (LESA’s). Ook was hij de drijvende kracht achter het Netwerk Eerstelijns Organisaties (NEO). Sander was geïnteresseerd in de eerstelijns verloskundige zorg. Ook was hij samen met andere disciplines betrokken bij de eerste protocollen voor het onderzoek van de pasgeborene in een tijd dat multidisciplinaire samenwerking beslist nog geen gemeengoed was. Hij heeft vele publicaties over deze onderwerpen op zijn naam staan. Vorig jaar kreeg hij van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) de Prof. dr. J.G.G. Borstprijs vanwege zijn bijzondere bijdrage aan de verbetering van de communicatie tussen arts en klinisch chemicus. Hij was de eerste persoon buiten de NVKC die deze prijs ontving.

   Met zijn persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten heeft Sander Flikweert het NHG, de beroepsgroep huisartsen, maar vooral ook de patiëntenzorg een enorme dienst bewezen. Om die reden ontving hij op 15 juli 2008 in Nijkerk uit handen van Burgemeester Renkema een Koninklijke onderscheiding. De aanvraag voor deze onderscheiding is door vele samenwerkingspartners uit zijn omvangrijke netwerk ondersteund. In een van de brieven die het NHG ontving staat het volgende: “het geheim van Sanders succes is wellicht de combinatie van kennis, ervaring en doorzettingsvermogen enerzijds, en een buitengewoon innemende persoonlijkheid anderzijds”. Ook ontving hij de NHG-Speld, als blijk van waardering voor zijn verdiensten voor de eigen beroepsgroep.

   Sander was een bijzonder mens. Hij heeft met zijn werk iets heel wezenlijks toegevoegd aan de huisartsgeneeskunde en aan het denken over de zorgverlening door huisartsen. Zijn gedachtegoed zal niet verloren gaan, want een betere samenwerking tussen professionals rond de patiënt wordt gezien als dé sleutel voor betere kwaliteit van zorg. Dat uitgangspunt zal altijd verbonden blijven aan de naam Sander Flikweert.

   Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familieleden veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

   Voeg uw reactie of herinnering toe met:

   Of stuur een...

   Bloemetje Kaartje

   Laat nabestaanden weten dat u aan hen denkt

   Plaats een reactie