gedenkplaats van

Sigfried Eusebio Poulina

15-12-195530-09-2011
   Mattheüs 25:21: “De heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren.”

   Een ‘mensenmens’, harde werker, gedienstig, volhardend en bovenal godlievend persoon. In alle rust is heengegaan onze lieve man, onze vader, zorgzame zoon, broer, oom, neef en goede vriend

   Sigfried Eusebio Poulina
   - Sifro -

   Hij is op vrijdag 30 september 2011 onverwachts overleden tijdens een welverdiende vakantie op zijn geliefde geboorteplaats Curaçao. Hij zal voor altijd voortleven in onze harten.

   Voeg uw reactie of herinnering toe met:

   Of stuur een...

   Bloemetje Kaartje

   Laat nabestaanden weten dat u aan hen denkt

   Plaats een reactie