Gedichten na een overlijden

Gedichten na een overlijden

Mooie woorden die geschikt zijn voor meerdere situaties en relaties. Dat zijn de gedichten die u kunt vinden bij de categorie 'algemeen'.

Met kleine aanpassingen kunt u het gedicht naar keuze vaak aanpassen naar uw situatie. Als u tekst wijzigt, wilt u dan deze tekst erbij zetten: vrij naar (naam dichter)

De stervendeNanda van der Zee

Daar ligt zij, onvervreemdbaar

en toch zo vreemd erbij.

Alleen op weg en weg van mij

al zo ver heen en toch dichtbij

Stil groetend met een broos gebaar

En dan is zij voorbij.

De TortelJan van Nijlen

Zijn lied klinkt dof van uit de hoge Linden.

Het lijkt wel of hij iets met nadruk vraagt

of iemand roept; hij kan de rust niet vinden.

Dichters beweren dat de tortel klaagt.

 

De dieren die de tere tortel horen

maken zich om dit schor gezang niet druk

en zoeken niet in het eenzelvig koeren

een zin van heimwee naar vergaan geluk.

 

Alleen de mens wil weten en begrijpen,

zoekt steeds naar reden, oorzaak of begin.

De zomer bloeit en de eerste vruchten rijpen,

het is zo stil; misschien heeft niets een zin.

Een dierbare overledenDietrich Bonhoeffer

 

Als je van iemand houdt

en hij ontvalt je

kan niets de leegte

van zijn afwezigheid vullen;

je moet dat niet proberen.

Je moet eenvoudig aanvaarden

en volharden, dat klinkt erg hard

maar het is een grote troost, want zolang de leegte

werkelijk leeg blijft,

blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Het is fout te zeggen:

God vult die leegte.

Hij vult die helemaal niet,

integendeel,

hij houdt die leegte leeg

en helpt ons

zo die vroegere gemeenschap

met elkaar te bewaren,

zij het ook in pijn.

Hoe mooier en rijker de herinneringen,

des te moeilijker de scheiding.

Maar dankbaarheid verandert de pijn

door herinneringen in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger

zijn geen doorn in het vlees

maar een kostbaar geschenk

dat je meedraagt.

Je moet zorgen dat je niet

in je herinnering blijft graven

en je erin verliest:

een kostbaar geschenk bekijk je

niet aldoor, maar alleen

op bijzondere ogenblikken

is het een verborgen schat

een veilig bezit;

Dan wordt het verleden

een blijvende bron

van vreugde en kracht.

eigen wegClaire vanden Abeele

Hou me (niet vast)

vanaf hier

heb ik alleen te gaan

ik zal altijd

ergens

bij je zijn

we zijn tochtgenoten

maar hier neem ik afscheid

ik neem je lach en speelsheid mee

je warme liefde ook

maar hou me niet vast

want

ik wil zoals altijd

in vrijheid

mijn eigen weg kunnen gaan

GezegdeArmeens spreekwoord

Wie huilen kan,

begrijpt de taal die tranen spreken

Herfstdichter onbekend

De straten smallen, bladeren vallen.

Jij mocht nog niet,

Wat een verdriet.

Zo is soms de herfst, weer heel even op zn sterfst.

Het leven is bijzonderIvG

Het leven is bijzonder

We staan er niet bij stil

Afscheid , leven zonder

Is wat niemand wil

Iemand missen hoort erbijdichter onbekend

Iemand missen hoort erbij
het doet alleen zo’n pijn,
Dat alles met die iemand,
zo anders en zo mooi zou zijn.

Iemand missen hoort erbij ,
het hoort bij ieders leven.
Je denkt terug aan hoe het was
en huilt en lacht dan even....

Ik heb het leven liefToon Hermans

Ik heb het leven lief, de mensen en de dieren
De zeeen en rivieren, ik heb het leven lief.

Ik heb het leven lief, de bergen en de dalen
De warme zonnestralen, ik heb het leven lief.

ik heb het leven lief, het sterke en het broze
Het blije en het boze, ik heb het leven lief.

En valt het doek dan dicht, nog even op het leven
Een laatste glas geheven, ik heb het leven lief.

ingestuurd door nabestaandeeen nabestaande op Memori

Momenten van blijdschap,

Momenten van verdriet,

Momenten dat je dacht: 'ik weet het even niet'

Momenten dat je dacht: 'het is goed'

Momenten dat je dacht: 'Is dit nou echt iets dat moet?'

Momenten dat je dacht:'Als ik aan de hemel denk, kan ik alleen maar glimlachen

 

Momenten van blijdschap,

Momenten van verdriet,

Momenten dat ik dacht: 'ik weet het even niet'

Momenten dat ik dacht: 'zou ik dit dromen?'

Momenten dat ik dacht: 'waarom moet dit hem overkomen?'

Momenten dat ik dacht: 'God wacht op je lieve schat, Hij kijkt naar je uit'

 

Momenten van blijdschap,

Momenten van verdriet,

Momenten dat God dacht: 'hij weet het even niet'

Momenten dat God dacht: 'ik verlang naar mijn kind'

Momenten dat God dacht: 'ik weet hoe moeilijk hij het vindt'

Momenten dat God dacht: 'ik zal hem en zijn nabestaanden bijstaan, ooit zullen ze ook naar de hemel gaan, dan zullen ze hem weer zien! En mij ook bovendien.'